Camera IP

Camera IP mang đến sự thuận lợi khi truy cập qua mạng. Camera IP cho phép người dùng có quyền truy cập nhanh hơn để lưu trữ dữ liệu. Về chất lượng hình ảnh, camera IP có thể phát sóng hình ảnh độ phân giải megapixel. Về phần cứng, hệ thống giám sát video với camera IP không cần mã hóa video hoặc dây phức tạp. Ngoài ra, lưu trữ dữ liệu được thực hiện bởi đám mây .

Hiển thị một kết quả duy nhất